สวัสดี วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2567 เวลา 12:40
🐎 / 🐖 / 🐐 / 🐉
Horolism Thailand © 2020-2024
คนชอบดูดวง, ดูดวงจีนพื้นฐาน, ค้นหาตัวเอง, เสริมโชคลาภ
🙏🙏🤗🤗😍️😍️ ขอบคุณที่มาดูดวงกับเรา (Horolism.com) 😍️😍️🤗🤗🙏🙏
ปฏิทินประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2567 ผ่านไปแล้ว 55.62% วันของปี
   
อา.
🌞
อาทิตย์ 🌞
จ.
🌓
จันทร์ 🌓
อ.
🔥
อังคาร 🔥
พ.
💧
พุธ 💧
พฤ.
🌲
พฤหัสบดี 🌲
ศ.
💍
ศุกร์ 💍
ส.
🏜
เสาร์ 🏜
廿五 5th
🌼🐄
廿五 5th
🌼🐄
30
(เทศกาลหัวมังกร)
30
(เทศกาลหัวมังกร)
🌗
🌗
廿六 5th
🌞🐅
廿六 5th
🌞🐅
01
01
🌘
🌘
廿七 5th
🔥🐇
廿七 5th
🔥🐇
02
02
🌘
🌘
廿八 5th
⛰️🐉
廿八 5th
⛰️🐉
03
03
🌘
🌘
廿九 5th
🏖🐍
廿九 5th
🏖🐍
04
04
🌘
🌘
三十 5th
🪓🐎
三十 5th
🪓🐎
05
05
🌑
🌑
初一 6th
💍🐐
初一 6th
💍🐐
06
-ถือศีล-
เสี่ยวอุ่ง (小暑)
(วันพระจีน)
06
📿
ถือศีล
สารทเสี่ยวอุ่ง (小暑)
(วันพระจีน)
🌑 📿
🌑
初二 6th
🌊🐒
初二 6th
🌊🐒
07
07
🌒
🌒
初三 6th
💧🐓
初三 6th
💧🐓
08
08
🌒
🌒
初四 6th
🌲🐕
初四 6th
🌲🐕
09
09
🌒
🌒
初五 6th
🌼🐖
初五 6th
🌼🐖
10
10
🌒
🌒
初六 6th
🌞🐁
初六 6th
🌞🐁
11
(เทศกาลคู่หก)
11
(เทศกาลคู่หก)
🌓
🌓
初七 6th
🔥🐄
初七 6th
🔥🐄
12
12
🌓
🌓
初八 6th
⛰️🐅
初八 6th
⛰️🐅
13
13
🌓
🌓
初九 6th
🏖🐇
初九 6th
🏖🐇
14
14
🌓
🌓
初十 6th
🪓🐉
初十 6th
🪓🐉
15
15
🌔
🌔
十一 6th
💍🐍
十一 6th
💍🐍
16
16
🌔
🌔
十二 6th
🌊🐎
十二 6th
🌊🐎
17
17
🌔
🌔
十三 6th
💧🐐
十三 6th
💧🐐
18
18
🌔
🌔
十四 6th
🌲🐒
十四 6th
🌲🐒
19
19
🌔
🌔
十五 6th
🌼🐓
十五 6th
🌼🐓
20
-ถือศีล-
(วันพระจีน)
20
📿
ถือศีล
(วันพระจีน)
🌕 📿
🌕
十六 6th
🌞🐕
十六 6th
🌞🐕
21
21
🌖
🌖
十七 6th
🔥🐖
十七 6th
🔥🐖
22
ตั่วอุ่ง (大暑)
22
สารทตั่วอุ่ง (大暑)
🌖
🌖
十八 6th
⛰️🐁
十八 6th
⛰️🐁
23
23
🌖
🌖
十九 6th
🏖🐄
十九 6th
🏖🐄
24
24
🌖
🌖
二十 6th
🪓🐅
二十 6th
🪓🐅
25
25
🌗
🌗
廿一 6th
💍🐇
廿一 6th
💍🐇
26
26
🌗
🌗
廿二 6th
🌊🐉
廿二 6th
🌊🐉
27
27
🌗
🌗
廿三 6th
💧🐍
廿三 6th
💧🐍
28
28
🌗
🌗
廿四 6th
🌲🐎
廿四 6th
🌲🐎
29
(เทศกาลดอกบัว)
29
(เทศกาลดอกบัว)
🌗
🌗
廿五 6th
🌼🐐
廿五 6th
🌼🐐
30
(วันเจ้าแม่ธัญพืช)
30
(วันเจ้าแม่ธัญพืช)
🌗
🌗
廿六 6th
🌞🐒
廿六 6th
🌞🐒
31
31
🌘
🌘
廿七 6th
🔥🐓
廿七 6th
🔥🐓
01
01
🌘
🌘
廿八 6th
⛰️🐕
廿八 6th
⛰️🐕
02
02
🌘
🌘
廿九 6th
🏖🐖
廿九 6th
🏖🐖
03
03
🌘
🌘
初一 7th
🪓🐁
初一 7th
🪓🐁
04
-ถือศีล-
(วันพระจีน)
04
📿
ถือศีล
(วันพระจีน)
🌑 📿
🌑
初二 7th
💍🐄
初二 7th
💍🐄
05
05
🌒
🌒
初三 7th
🌊🐅
初三 7th
🌊🐅
06
06
🌒
🌒
初四 7th
💧🐇
初四 7th
💧🐇
07
หลิบชิว (立秋)
07
สารทหลิบชิว (立秋)
🌒
🌒
初五 7th
🌲🐉
初五 7th
🌲🐉
08
08
🌒
🌒
初六 7th
🌼🐍
初六 7th
🌼🐍
09
09
🌓
🌓
初七 7th
🌞🐎
初七 7th
🌞🐎
10
10
🌓
🌓
   
วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2567 (/ วันกุน)
🙈🙉🙊🐵
คุณรู้พื้นฐานดวงเกิดคุณเอง อยู่แล้วหรือไม่ ?
คำทำนายดวงประจำวัน
วัน () (🕯️🐖) เดือน () (💍🐐) ปี () (🌲🐉)
สำหรับดิถีเกิด : ไม้หยาง (🌲)
โชคลาภของวัน : (การแสดงออก 🤹, แบ่งปัน 🎁)
การแสดงการนำเสนอให้คงมาตรฐานเดิม อย่าเพิ่มเติมให้ไร้สาระ แต่หากเสนอแล้วไม่ผ่านสักทีก็ต้องลองปรับเปลี่ยน ร้องเพลงอย่าผิดคีย์ (แฝงด้วยเครือข่าย)
**ควรมีที่ปรึกษา นั่งหารือกันอย่างจริงจัง เรากับเครือข่ายต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
สำหรับดิถีเกิด : ไม้หยิน (🌼)
โชคลาภของวัน : (แรงบันดาลใจ 🎨, กตัญญู 👪)
อย่าหาเรื่องใส่ตัว อยากทำอะไรก็ติดขัด ต้องเรียกสติกลับคืนมา จะไม่สองจิตสองใจ (แฝงด้วยแลกเปลี่ยน)
**เงินทองต้องได้มาด้วยความสุจริต ห้ามยักยอกโดยเด็ดขาด
สำหรับดิถีเกิด : ไฟหยาง (🌞)
โชคลาภของวัน : (แลกเปลี่ยน 🗣, ความเสี่ยง 🎰)
อะไรที่ไม่ชำนาญอย่าไปทำ อย่าอวดเก่งจะเป็นภัย อยากเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค (แฝงด้วยแบ่งปัน)
**การงานอย่าใช้อารมณ์ ให้ตั้งสติเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ไม่งั้นอาจจะเจอใบเหลือง
สำหรับดิถีเกิด : ไฟหยิน (🕯️)
โชคลาภของวัน : (เครือข่าย 🤝, การงาน 💼)
ได้คบค้าสมาคม มีคนมาช่วยงานช่วยให้คำปรึกษา พบบัณฑิต (แฝงด้วยกตัญญู)
**มีผู้อุปถัมภ์มาส่งเสริมให้กับความสามารถของเรา และส่งเสริมให้เราได้มีหน้าที่รับผิดชอบด้วย
สำหรับดิถีเกิด : ดินหยาง (⛰️)
โชคลาภของวัน : (กตัญญู 👪, การลงทุน 💹)
สมบัติผลัดกันชม เงินไม่มางานไม่เดิน ต้องยื่นหมูยื่นแมว (แฝงด้วยความเสี่ยง)
**ต้องกล้าทำและกล้าต่อยอดให้ล้ำยุคล้ำสมัย ระวังผู้อื่นมาลอกเลียนแบบของเราไปทำเอง
สำหรับดิถีเกิด : ดินหยิน (🏜️)
โชคลาภของวัน : (แบ่งปัน 🎁, การเงิน 💰)
หว่านพืชหวังผล ให้ก่อนได้รับทีหลัง (แฝงด้วยการงาน)
**วิถีชีวิตดี การเงินไม่ขัดสน การงานราบรื่น ควรแบ่งเก็บออมไว้บ้าง
สำหรับดิถีเกิด : ทองหยาง (🪓)
โชคลาภของวัน : (การงาน 💼, แรงบันดาลใจ 🎨)
ทำอะไรก็สำเร็จสมหวัง มีงานอะไรมาก็ทำได้หมด ความคิดอ่านชัดเจน (แฝงด้วยการลงทุน)
**มีลาภลอย แต่ให้ระวังการลงทุน ความสำเร็จอยู่ที่วิธีลงมือทำและการบริหาร
สำหรับดิถีเกิด : ทองหยิน (💍)
โชคลาภของวัน : (ความเสี่ยง 🎰, การแสดงออก 🤹)
เหตุการณ์พลิกผันได้ตลอดเวลา ให้ได้ทั้งคุณและโทษ ต้องมีจุดยืนของตัวเอง มั่นใจให้เต็มที่ เป็นวันที่ตัวเองมีคุณธรรม เมตตาธรรม ใจดีอะไรก็คุยง่าย (แฝงด้วยการเงิน)
**ต้องกล้าได้กล้าเสียใช้คนให้ถูกกับงาน ทำเฉพาะสิ่งที่เราเข้าใจและต้องการ นอกนั้นไม่ต้องยุ่ง ถึงจะมีแต่ได้และเสมอตัว
สำหรับดิถีเกิด : น้ำหยาง (🌊)
โชคลาภของวัน : (การเงิน 💰, เครือข่าย 🤝)
มีโชคแต่ต้องแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม การแลกเปลี่ยนต้องมีความเป็นธรรม (แฝงด้วยแรงบันดาลใจ)
**ลูกค้าหรือลูกน้องที่เคยพบกัน จะนำของขวัญมาให้
สำหรับดิถีเกิด : น้ำหยิน (🌧️)
โชคลาภของวัน : (การลงทุน 💹, แลกเปลี่ยน 🗣)
อย่ารอราชรถมาเกย ต้องออกแรงถึงจะได้ลาภได้ส่วนแบ่ง วาจาเลือกใช้ให้ดี มากน้อยขึ้นกับแรงที่ลงไป (แฝงด้วยการแสดงออก)
**การงาน การค้า ต้องมีกำลังใจเต็มร้อย เอาใจใส่รอบด้าน แล้วจะสำเร็จ
คำแนะนำของไท้ส่วยประจำวัน ()
รักความยุติธรรม จ้องจับทุจริต
ยอดขุนพลฮ้งจี่
(รายปี - ทิศเหนือ) (รายวัน - ทิศเหนือ)
-丁亥太歲封濟大將軍-
*ตั้งจิตศรัทธาขอพรโชคลาภตามเทพประจำเสา*
*หากสำเร็จแล้วค่อยแก้บน แผ่จิตใจ จุดธูป บูชาเต๋า*
เหมาะกับกิจกรรม :
1. จดจำบุญคุณ : วันนี้ใครทำอะไรให้เราเราต้องจำไว้
2. มีกินมีใช้ : ขอพรให้ดลจิตดลใจ ว่าต้องทำยังไงให้มีกินมีใช้
3. การขอร้อง : ขอความเป็นธรรม ต้องขอร้องให้เป็น เราต้องเอาตัวเข้าเสี่ยง
4. เบิกเนตร : เป็นคนต้องมีวิสัยทัศน์
5. การเรียนรู้ : ออกไปศึกษาหาประโยชน์จากต้นไม้ธรรมชาติ แล้วนำเอามาใช้ทำประโยชน์ นำมาเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการ ถ้าศึกษาเรียนรู้เป็นหาเป็นก็สามารถสร้างรายได้ทำเป็นอาชีพได้ เพราะจะไม้จิ้มฟันหรือเรือรบก็สร้างมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น
6. อยู่ไฟ : หมดแรงต้องเติม เกินต้องพักผ่อน
7. รื้อถอน : ของที่อันตราย ของที่ไม่เป็นมงคล ของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้รื้อทิ้งหรือนำไปบริจาค
8. ไปเยือน : เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ต้องรู้ประเพณีและมารยาทของสถานที่ ที่เราจะเข้าไปพบเจอ
9. อุ่นเตียง : ที่นอนต้องสบาย
10. วางรากฐาน : จะสร้างบ้านต้องมีแบบแปลน อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน
11. ขุดเจาะ : ต้องถูกกฎหมาย
12. ขึ้นจั่วขึ้นคาน : ต้องคิดคำนวณให้ดี
13. แขวนป้าย : ก่อนจะแขวนป้ายต้องมีความพร้อม สินค้าต้องมีชื่อ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ ผู้ให้บริการต้องดี ทดลองใช้แล้วเกิดความเหมาะสม เกิดการจับจ่ายหมุนเวียนและมีแนวโน้มที่จะถูกอกถูกใจผู้คน เกิดเป็นกระแสและความเคลื่อนไหวผู้คนก็จะจดจำ จากนั้นก็จะพร้อมแขวนป้าย สร้างแบรนด์ ตั้งธุรกิจหรือทำกิจการอะไรก็เจริญรุ่งเรืองไปหมด
14. ดักจับสัตว์ : ต้องมีอุปกรณ์และวิธีการดักจับให้เหมาะสม เพราะสัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศและฤดูกาล ดังนั้นต้องลงมือลงแรงเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ก่อนถึงจะมีโอกาสจับมาได้สำเร็จ

ไม่เหมาะกับกิจกรรม :
1. แต่งงาน : เงื่อนไขต้องพร้อม ฐานะต้องครบ
2. ปลูกต้นกล้า : เพาะปลูกต้องรู้จักฤดูกาล ไม่งั้นก็ขาดทุนไม่งอกเงย
3. กระตุ้น : การค้าต้องมีการเคลื่อนไหว เริ่มจากการกระตุ้นตัวเอง กระตุ้นทีมงานรอบตัวให้มีความฮึกเหิม ให้กระฉับกระเฉง จะได้มีแรงเคลื่อนไหว สมองและกองทัพต้องเดินด้วยท้อง หากคิดไม่ออกก็หาของอร่อยมากินกันก่อน จากนั้นจะปรับรูปลักษณ์พลิกโฉมการค้า ให้ไปอยู่ในรูปแบบใหม่เลยก็ทำก็เอา อย่าให้เหมือนผีตายซาก ไม่งั้นก็เจ๊งหรือต้องลงโลง หากมีทุนไม่พอก็ออกไปบนบานกู้ยืมเงิน จากธนาคารหรือคนรอบข้างเราที่ไว้ใจเราได้เท่านั้น หากสำเร็จก็ตอบแทนแก้บน ชดใช้คืนตามที่ได้สัญญาบอกกล่าวเอาไว้ อย่าไปกู้นอกระบบโดยเด็ดขาด
4. ตัดผม : เมื่อตัดหรือตกแต่งผมแล้ว ต้องให้ตรงจุดสะอาดเรียบร้อยดูดี ให้เหมาะสมกับสถานที่และกฎระเบียบที่เราอาศัยอยู่ สามารถตัดหรือตกแต่งผมเพื่อทำพิธีกรรมและการแก้เคล็ดก็ได้
5. ตัดของ : ล้างสต๊อก
6. กระตุ้น : การค้าต้องมีการเคลื่อนไหว เริ่มจากการกระตุ้นตัวเอง กระตุ้นทีมงานรอบตัวให้มีความฮึกเหิม ให้กระฉับกระเฉง จะได้มีแรงเคลื่อนไหว สมองและกองทัพต้องเดินด้วยท้อง หากคิดไม่ออกก็หาของอร่อยมากินกันก่อน จากนั้นจะปรับรูปลักษณ์พลิกโฉมการค้า ให้ไปอยู่ในรูปแบบใหม่เลยก็ทำก็เอา อย่าให้เหมือนผีตายซาก ไม่งั้นก็เจ๊งหรือต้องลงโลง หากมีทุนไม่พอก็ออกไปบนบานกู้ยืมเงิน จากธนาคารหรือคนรอบข้างเราที่ไว้ใจเราได้เท่านั้น หากสำเร็จก็ตอบแทนแก้บน ชดใช้คืนตามที่ได้สัญญาบอกกล่าวเอาไว้ อย่าไปกู้นอกระบบโดยเด็ดขาด
7. สร้างเตา : กินอาหารต้องก่อกองไฟ บ้านจะทำกินต้องมีเตาไฟ ร้านอาหารต้องตั้งครัว กิจการต้องตั้งโรงหลอมไฟ
ฤกษ์ยามประจำวัน
**หากไม่ได้กำหนดฤกษ์ยามหรือตั้งใจจะดูมาก่อน "ให้กลับไปทำกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ได้เลย ไม่ต้องสนใจฤกษ์ยาม"
 • ใช้ยาม จี้ () มงคล เมื่อต้องการโชคของวัน
 • ใช้ยาม ซ้ง () ดุร้าย เมื่อไม่ต้องการโชคของวัน
ยาม
00:00
00:59
🪓
🐀
ยาม
01:00
02:59
💍
🐄
ยาม
03:00
04:59
🌊
🐅
ยาม
05:00
06:59
🌧️
🐇
ยาม
07:00
08:59
🌲
🐉
ยาม
09:00
10:59
🌼
🐍
ยาม
11:00
12:59
🌞
🐎
ยาม
13:00
14:59
🕯️
🐐
ยาม
15:00
16:59
⛰️
🐒
ยาม
17:00
18:59
🏜️
🐓
ยาม
19:00
20:59
🪓
🐕
ยาม
21:00
22:59
💍
🐖
ยาม
23:00
23:59
🌊
🐀
**สีเสริมมงคลรายวัน หากท่านมีความศรัทธามีความเชื่อ ในเรื่องของใช้งานหรือของสวมใส่ หากจะตั้งจิตขอพรให้ใช้สีของกิ่งฟ้า หากตั้งใจจะไปทำให้ใช้สีของก้านดิน
ธาตุประจำกิ่งฟ้า : ไฟหยิน (🕯️)
 • ขอเสริมพลัง : สีแดง, สีส้ม, สีม่วง, สีชมพู
 • ขอโชคลาภ : สีน้ำเงิน, สีดำ, สีเทา
 • ขอเจรจาค้าขาย : สีเขียว, สีเขียวอมฟ้า, สีมรกต
 • ขออำนาจบารมี : สีขาว, สีเงิน, สีทองสะท้อนแสง
 • ขอการอุปถัมภ์ : สีเหลือง, สีน้ำตาล, สีทองดิน
ธาตุประจำก้านดิน : วันกุน (🐖)
 • ไปเข้าสังคม : สีน้ำเงิน, สีดำ, สีเทา
 • ไปค้าขาย : สีเหลือง, สีน้ำตาล, สีทองดิน
 • ไปแสดงออก : สีขาว, สีเงิน, สีทองสะท้อนแสง
 • ไปทำหน้าที่ : สีแดง, สีส้ม, สีม่วง, สีชมพู
 • ไปเรียนรู้ : สีเขียว, สีเขียวอมฟ้า, สีมรกต
คำทำนายดวงประจำวันปีเกิดนักษัตร
**(ปีเกิดนักษัตรไว้ใช้กับสังคมภายนอก)
สำหรับปีเกิด : ชวด (🐀)
โชคลาภของวัน : (การลงทุน 💹, แลกเปลี่ยน 🗣)
อย่ารอราชรถมาเกย ต้องออกแรงถึงจะได้ลาภได้ส่วนแบ่ง วาจาเลือกใช้ให้ดี มากน้อยขึ้นกับแรงที่ลงไป (แฝงด้วยการแสดงออก)
**การงาน การค้า ต้องมีกำลังใจเต็มร้อย เอาใจใส่รอบด้าน แล้วจะสำเร็จ
สำหรับปีเกิด : ฉลู (🐄)
โชคลาภของวัน : (แบ่งปัน 🎁, การเงิน 💰)
หว่านพืชหวังผล ให้ก่อนได้รับทีหลัง (แฝงด้วยการงาน)
**วิถีชีวิตดี การเงินไม่ขัดสน การงานราบรื่น ควรแบ่งเก็บออมไว้บ้าง
สำหรับปีเกิด : ขาล (🐅)
โชคลาภของวัน : (การแสดงออก 🤹, แบ่งปัน 🎁)
การแสดงการนำเสนอให้คงมาตรฐานเดิม อย่าเพิ่มเติมให้ไร้สาระ แต่หากเสนอแล้วไม่ผ่านสักทีก็ต้องลองปรับเปลี่ยน ร้องเพลงอย่าผิดคีย์ (แฝงด้วยเครือข่าย)
**ควรมีที่ปรึกษา นั่งหารือกันอย่างจริงจัง เรากับเครือข่ายต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
สำหรับปีเกิด : เถาะ (🐇)
โชคลาภของวัน : (แรงบันดาลใจ 🎨, กตัญญู 👪)
อย่าหาเรื่องใส่ตัว อยากทำอะไรก็ติดขัด ต้องเรียกสติกลับคืนมา จะไม่สองจิตสองใจ (แฝงด้วยแลกเปลี่ยน)
**เงินทองต้องได้มาด้วยความสุจริต ห้ามยักยอกโดยเด็ดขาด
สำหรับปีเกิด : มะโรง (🐉)
โชคลาภของวัน : (กตัญญู 👪, การลงทุน 💹)
สมบัติผลัดกันชม เงินไม่มางานไม่เดิน ต้องยื่นหมูยื่นแมว (แฝงด้วยความเสี่ยง)
**ต้องกล้าทำและกล้าต่อยอดให้ล้ำยุคล้ำสมัย ระวังผู้อื่นมาลอกเลียนแบบของเราไปทำเอง
สำหรับปีเกิด : มะเส็ง (🐍)
โชคลาภของวัน : (แลกเปลี่ยน 🗣, ความเสี่ยง 🎰)
อะไรที่ไม่ชำนาญอย่าไปทำ อย่าอวดเก่งจะเป็นภัย อยากเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค (แฝงด้วยแบ่งปัน)
**การงานอย่าใช้อารมณ์ ให้ตั้งสติเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ไม่งั้นอาจจะเจอใบเหลือง
สำหรับปีเกิด : มะเมีย (🐎)
โชคลาภของวัน : (เครือข่าย 🤝, การงาน 💼)
ได้คบค้าสมาคม มีคนมาช่วยงานช่วยให้คำปรึกษา พบบัณฑิต (แฝงด้วยกตัญญู)
**มีผู้อุปถัมภ์มาส่งเสริมให้กับความสามารถของเรา และส่งเสริมให้เราได้มีหน้าที่รับผิดชอบด้วย
สำหรับปีเกิด : มะแม (🐐)
โชคลาภของวัน : (แบ่งปัน 🎁, การเงิน 💰)
หว่านพืชหวังผล ให้ก่อนได้รับทีหลัง (แฝงด้วยการงาน)
**วิถีชีวิตดี การเงินไม่ขัดสน การงานราบรื่น ควรแบ่งเก็บออมไว้บ้าง
สำหรับปีเกิด : วอก (🐒)
โชคลาภของวัน : (การงาน 💼, แรงบันดาลใจ 🎨)
ทำอะไรก็สำเร็จสมหวัง มีงานอะไรมาก็ทำได้หมด ความคิดอ่านชัดเจน (แฝงด้วยการลงทุน)
**มีลาภลอย แต่ให้ระวังการลงทุน ความสำเร็จอยู่ที่วิธีลงมือทำและการบริหาร
สำหรับปีเกิด : ระกา (🐓)
โชคลาภของวัน : (ความเสี่ยง 🎰, การแสดงออก 🤹)
เหตุการณ์พลิกผันได้ตลอดเวลา ให้ได้ทั้งคุณและโทษ ต้องมีจุดยืนของตัวเอง มั่นใจให้เต็มที่ เป็นวันที่ตัวเองมีคุณธรรม เมตตาธรรม ใจดีอะไรก็คุยง่าย (แฝงด้วยการเงิน)
**ต้องกล้าได้กล้าเสียใช้คนให้ถูกกับงาน ทำเฉพาะสิ่งที่เราเข้าใจและต้องการ นอกนั้นไม่ต้องยุ่ง ถึงจะมีแต่ได้และเสมอตัว
สำหรับปีเกิด : จอ (🐕)
โชคลาภของวัน : (กตัญญู 👪, การลงทุน 💹)
สมบัติผลัดกันชม เงินไม่มางานไม่เดิน ต้องยื่นหมูยื่นแมว (แฝงด้วยความเสี่ยง)
**ต้องกล้าทำและกล้าต่อยอดให้ล้ำยุคล้ำสมัย ระวังผู้อื่นมาลอกเลียนแบบของเราไปทำเอง
สำหรับปีเกิด : กุน (🐖)
โชคลาภของวัน : (การเงิน 💰, เครือข่าย 🤝)
มีโชคแต่ต้องแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม การแลกเปลี่ยนต้องมีความเป็นธรรม (แฝงด้วยแรงบันดาลใจ)
**ลูกค้าหรือลูกน้องที่เคยพบกัน จะนำของขวัญมาให้
วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2567
ดาววัน

文曲
เหวินฉู่
()
()
豫 (16)
(ประสบการณ์)
ดาวเดือน

右弼
โย่วบี่
()
()
讼 (06)
(ร้องเรียน)
ดาวปี

禄存
ลู่เฉวิน
()
()
睽 (38)
(เฝ้าระวัง)
เลขดาวประจำวันเวลา
เลขวัน (木) (文曲) (เหวินฉู่) : (ให้ตระหนัก รับฟัง) (ต้องเปิดตัวเปิดผลงาน) (ขอความสัมพันธ์) (大吉)
เลขเดือน (火) (右弼) (โย่วบี่) : (ให้เสร็จสิ้น สมบูรณ์) (ต้องรักษามารยาท) (ขอให้มีความสุข) (小凶)
เลขปี (木) (禄存) (ลู่เฉวิน) : (ให้ผจญภัย ทดลอง) (ต้องเลือกทางที่ดีที่สุด) (ขอการอภิปราย) (小吉)
เก้าดาวประจำวัน
(สำหรับดูฤกษ์ยาม)
ยามเริ่ม
ยามจบ
ธาตุ
ทิศ
โชค
00:00
00:59
()
01:00
02:59
()
03:00
04:59
()
05:00
06:59
()
07:00
08:59
()
09:00
10:59
()
11:00
12:59
()
13:00
14:59
()
15:00
16:59
()
17:00
18:59
()
19:00
20:59
()
21:00
22:59
()
23:00
23:59
()
การเลือกใช้พลังงานธาตุประจำวัน
**ยามที่ต้องการพลังของวันให้เลือกยามที่เป็น (เกียก)
**ยามไม่ต้องการพลังของวันให้เลือกยามที่เป็น (ไห่)
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!